Услуги

Home »  Услуги

Педлагани услуги

 • Отпушване на канали
 • Почистване на мазниноуловители и калоуловители
 • ДОГОВОРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
 • Изпомпване на септични ями, шахти и други.
 • Отводняване на строителни обекти, мазета, басейни и др.
 • Видеодиагностика.
 • Почистване на автомивки, кладенци и др.
 • Доставка на вода.
 • Измиване на улици, плацове и площади.
 • Профилактика.
 • Абонаментно обслужване на фирми и граждани.
 • Извозване на строителни отпадъци
 • Издаване на фактури
 • дезинфекция, дератизация, дезинсекция
 • Отводняване
 • Ръчно почистване на септични ями,
 • Видеодиагностика на канали
 • Препарати за септични ями
 • Препарати за пречиствателни станции
 • Препарати за мазноуловители
 • Контейноровоз
 • КОНТЕЙНЕРИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ